2012-07-26

Pattie Maes and Pranav Mistry demo SixthSense

This demo -- from Pattie Maes' lab at MIT, spearheaded by Pranav Mistry -- was the buzz of TED. It's a wearable device with a projector that paves the way for profound interaction with our environment. Imagine "Minority Report" and then some.
At the MIT Media Lab's new Fluid Interfaces Group, Pattie Maes researches the tools we use to work with information and connect with one another.
Hjälp mig! Kommentera eller ge pluspoäng på mitt bloggtips om bloggar som handlar om allt möjligt

Ramesh Raskar: Imaging at a trillion frames per second
Ramesh Raskar presents femto-photography, a new type of imaging so fast it visualizes the world one trillion frames per second, so detailed it shows light itself in motion. This technology may someday be used to build cameras that can look “around” corners or see inside the body without X-rays.
Photography is about creating images by recording light. Ramesh Raskar has invented a camera that can photograph light itself as it moves at, well, the speed of light. 


2012-07-24

Michael Horvath, SM I Poetry Slam, Göteborg 2012

Festo Sound Machines 2.0


Extreme technological precision meets artistic freedom: Sound Machines 2.0 is an intelligent, robot-controlled sound installation comprising five self-playing musical instruments. Further information: http://www.festo.com/en/soundmachines2 CPX inside, information here: http://www.10sek.de/festo/index_gb.html

2012-07-19

Jimmy Åkesson och en journalist

Lyssna: Jimmy Åkesson och en journalist

Stefan Löfvén och Olof Palme

Lyssna: Stefan Löfvén och Olof Palme

Nionde samtalet: Kulturnatt Hollywoodstjärnan Charlie Sheen möter en ung svensk politiker från arbetarklassen på en krog

Lyssna: Kulturnatt

Underklass En journalist möter en städerska.

Lyssna: Underklass

Tredje surdegen 15 /7 Äkta barndom

Lyssna: Surdegshotellet Del 3 20120715

Andra surdegen 8/7: Äkta entreprenör

Lyssna: Surdegshotellet del 2 Äkta Entreprenör

Första surdegen 1/7: Äkta kulturvänster

Lyssna: Del1: Äkta kulturvänster

Livsnjutaren Carl Jan Granqvist var med i Vetenskapsradion Forum igår. Han passade då på att prata om matlagning. Eller rättare sagt: skillnaden mellan manlig och kvinnlig matlagning. Nanna guidar er genom Carl Jans genuskurs:

Lyssna: "Kvinnor lagar mat ur kastrull, skötesliknande kärl"

Steven Pinker on Human Evolution

Evolutionary psychologist Steven Pinker's strangely optimistic forecast.

2012 Spiritual Awakening and Human Evolution

Bertrand Russell - Why I'm Not a Christian

2012-07-17

CONSERVATIVES UNITED by Andrew Rindfleisch

Bill Withers - Ain't No Sunshine
Lazy - Jon Lord Blues Project, Rottweil, 14-05-2011

Jon Lord has sadly passed away July 16, 2012


It is with deep sadness we announce the passing of Jon Lord, who 

suffered a fatal pulmonary embolism today, Monday 16th July at 

theLondon Clinic, after a long battle with pancreatic cancer. Jon was 

surrounded by his loving family.

Jon Lord, the legendary keyboard player with Deep Purple co-wrote many 

of the bands legendary songs including Smoke On The Water and played 

with many bands and musicians throughout his career.

Best known for his Orchestral work Concerto for Group and 

Orchestrafirst performed at Royal Albert Hall with Deep Purple and the 

Royal Philharmonic Orchestra in 1969 and conducted by the 

renownedMalcolm Arnold, a feat repeated in 1999 when it was again 

performed at the Royal Albert Hall by the London Symphony Orchestra 

and Deep Purple.

Jon’s solo work was universally acclaimed when he eventually retired from

 Deep Purple in 2002.


Jon Lord 9 June 1941 – 16 July 2012

2012-07-16

John Lloyd inventories the invisible

NOT A COMPETITION***

The great Way is easy,
yet people prefer the side paths.
Be aware when things are out of balance.
Stay centered within the Tao.

When rich speculators prosper
While farmers lose their land;
when government officials spend money
on weapons instead of cures;
when the upper class is extravagant and irresponsible
while the poor have nowhere to turn-
all this is robbery and chaos.
It is not in keeping with the Tao.

***

Those who know don't talk.
Those who talk don't know.

Close your mouth,
block off your senses,
blunt your sharpness,
untie your knots,
soften your glare,
settle your dust.
This is the primal identity.

Be like the Tao.
It can't be approached or withdrawn from,
benefited or harmed,
honored or brought into disgrace.
It gives itself up continually.
That is why it endures.

***

Act without doing;
work without effort.
Think of the small as large
and the few as many.
Confront the difficult
while it is still easy;
accomplish the great task
by a series of small acts.

The Master never reaches for the great;
thus she achieves greatness.
When she runs into a difficulty,
she stops and gives herself to it.
She doesn't cling to her own comfort;
thus problems are no problem for her.

***

All streams flow to the sea
because it is lower than they are.
Humility gives it its power.

If you want to govern the people,
you must place yourself below them.
If you want to lead the people,
you must learn how to follow them.

The Master is above the people,
and no one feels oppressed.
She goes ahead of the people,
and no one feels manipulated.
The whole world is grateful to her.
Because she competes with no one,
no one can compete with her.

***


SINGLE COIN DANCER 2

LOST IN THE MIGHTY NOTHING

This song  is about the years when i had lost my mind! Yes..littraly..


In dwelling, live close to the ground.


In thinking, keep to the simple.


In conflict, be fair and generous.


In governing, don't try to control.


In work, do what you enjoy.


In family life, be completely present.CLOUD EIGHT
http://jimblundcloud.blogspot.se/


PLOINK:
http://jimploink.blogspot.se/


SEEK TRUTH
http://jimseektruth.blogspot.se/


UNWANTED GIFS
http://jimgif.blogspot.se/


ITS IMPORTANT TO LAUGH
http://importantlaugh.blogspot.se/?view=classic
HomeBrewed ToneWorks
http://idiotjim.tumblr.com/


UNLIMITED LAUGHTER CONCERN

STUPIDITY FOR YOUR CONVENIENCE - or - GIVE ME SOMETHING NICE AND SHINY

2012-07-06

Vikingatidens kronologi


Vikingatidens kronologi - Frågan om varför vikingatiden har den kronologi den har. 

I flertalet referensverk anges epoken till ”ca 800–1050”, i andra verk ännu mer exakt till ”ca 790–1066”. Det händer även att epokens inledning dateras till år 793. Vad har man utgått från när man lagt fast åren?


Hela idén med att dela in förhistorien i de perioder vi känner till idag uppkom på 1800-talet. C.J. Thomsen, Oscar Montelius med flera arkeologiska förgrundsgestalter började klassificera fornfynd efter tillverkningsmaterial och stilar, vilket resulterade i en alltmer omfattande periodisk kronologi från äldre stenålder till yngre järnålder. Det vi kallar vikingatiden blir inom detta system identiskt med den sista fasen av yngre järnålder, innan förhistorien glider över i medeltiden. Begreppet ”vikingatiden” kan dateras till 1870-talet, då både svenska och danska arkeologer började nyttja begreppet, varefter det snabbt letade sig fram till läroböcker – och där har det förblivit.


Problemet är att vikingatiden är mycket mer än en neutral benämning på en särskild fas inom konstnärliga stilar, bebyggelseutveckling, med mera. För nationalromantikerna var det också den epok då Sverige, Norge och Danmark föddes, en nationell grundartid som omhöljdes av närmast mytiska uppfattningar om folkgemenskap och krigiska stordåd. Epokens manliga förgrundsgestalter, ”vikingarna”, hade under 1800-talet blivit lika viktiga för nordborna som de gamla athenarna för Grekland, romarna för Italien och gallerna för Frankrike. Begreppet vikingatiden var följaktligen laddat med starka värden. Många, inte bara arkeologer utan även historiker, konstnärer och politiker, intresserade sig för att tidsbestämma eran.


Att epokindelningen ser ut som den gör beror på en kombination av alla dessa intressen. Motsättningarna är legio. På ena flanken står folk som håller fast vid de berättelser som stod i centrum för 1800-talets vikingauppfattning och som gärna utgår från nyckelhändelser i vikingarnas rent krigiska historia, framför allt överfallet på Lindisfarne 793 och slaget vid Stamford Bridge 1066. På andra flanken står arkeologer och historiker som inte ens vill kännas vid begreppet utan istället talar om ”yngre järnålder” eller ”tidig medeltid”.


Det som talar för att vi skall ha en speciell term för epoken (som inbegriper ordet ”vikingar”), är dels att periodbenämningen är så välkänd att man lätt kan använda den på ett sätt som alla intuitivt förstår, dels att denna fas av historien faktiskt skiljer sig på flera punkter från tidigare järnålder. Det vi förknippar med vikingatiden – kolonisation, krigståg, kristnande, långväga sjöresor, uppbyggandet av skandinaviska riken, nya typer av runinskrifter, grundandet av handelsstäder, med mera – utvecklades inom den tidsperiod som omfattas av benämningen. Var man drar tidsgränserna beror på vilka aspekter av denna utveckling man finner viktigast. Om man prioriterar fredliga ting, som handel och bondekolonisation, inleds vikingatiden kanske redan i mitten av 700-talet, men om man fokuserar på vikingatågen med vapen i hand är det mer rimligt att låta epoken börja ca 790. De egentliga vikingatågen ebbade ut i mitten av 1000-talet, varför ca 1050 eller ca 1060 är en lämplig tidpunkt för vikingatidens avslutning, om man koncentrerar sig på just dessa. Om vi istället fokuserar på uppländska runstenar, resandet av de medeltida stenkyrkorna och andra fredliga kulturella fenomen är det rimligare att sätta en slutpunkt vid ca 1100.
Enhancing Sweden’s image involves creating a clear position for Sweden internationally – a unique place in people’s conscience that distinguishes Sweden from other countries. In order to be clearer, we must find common denominators for Swedish phenomena, and also dare to set priorities among all the associations people make with Sweden. The leading Swedish agencies dealing with “Sweden” – the Swedish Trade Council, Visit Sweden, Invest in Sweden Agency and the Swedish Institute – have together established a mutual brand platform, which places the word “progressive” in the center with four core values around it:

To elaborate, four words represent these core values: 

Innovative means new ways of thinking. Seeing things from a new perspective. Seeing opportunities and solutions and having faith in a better future. Not allowing oneself to be limited by engrained opinions or traditions. 


Open means having a positive attitude toward free thinking and to differences between people, cultures and lifestyles. It involves being curious and sensitive to others as well as giving people space and creating exchanges; space for the ideas and views of individuals, as well as physical space to move freely without obstacles, fences or crowding in our readily accessible countryside, cities and places in between. 


Caring means safeguarding every individual. Providing safety and security as well as respecting and including all people. It means feeling empathy and sharing with those who are most vulnerable; becoming involved with others and trying to see to the needs of every individual. 

Authentic means being natural and unaffected. It means being reliable, honest and informal. It also involves being straightforward, unpretentious and clear, as well as standing up for one’s values even when it is not very comfortable. To be authentic means to be in touch with your past and your roots and open to the future.


This might not entirely unique, but the combination says a lot about Sweden and is validated in research as values that people from other countries also associate with Sweden.


Olle Västerberg   definition on sweden


2012-07-05

SINGLE COIN DANCER 2


***
Att kalla nån trög, gör inte dig smart.


Att kalla nån tjock, gör inte dig smal.


Att kalla nån feg, gör inte dig modig.


Att kalla nån fattig, gör inte dig rik.


Att kalla nån ful, gör inte dig snygg.


In dwelling, live close to the ground.


In thinking, keep to the simple.


In conflict, be fair and generous.


In governing, don't try to control.


In work, do what you enjoy.


In family life, be completely present.
 ***